Hooge Zwaluwe Voor Mekaar

De bewonersgroep bestaat momenteel ( 2018) uit de volgende personen: Karel van Schubert  (voorzitter), William Hoeve (secretaris), Loes Teunissen, Jan Budding, Karin Fuik en Jan van Alphen. .
Als bewonersgroep komen wij elke derde dinsdag van de maand om 19.30 uur bijeen in het Pluspunt, Burg. Godwaldtstraat 8 in Hooge Zwaluwe om te bespreken wat er “beter” kan in onze beide mooie dorpen. Bij deze vergadering is altijd iemand van de afdeling dorpsgericht werken van de gemeente Drimmelen aanwezig. 
De verantwoordelijke wethouder voor het dorpsgericht werken van de gemeente Drimmelen is momenteel (2018) Harrie Bakker en de coördinator van de gemeente en contactpersoon/verbindingsschakel voor de bewonersgroep van het dorpsgericht werken is Lilian Lambrechts.  

Wij hebben als bewonersgroep het e mail adres hoogezwaluwevoormekaar@hotmail.com . Hier kan iedereen tips en ideeën kwijt.
Wij proberen een afspiegeling te zijn van ALLE INWONERS van Hooge Zwaluwe en Helkant( jong en oud). Wij hebben een neutrale positie en zijn niet politiek gekleurd.
Wij zij geen bestuurslaag van de gemeente maar hebben uiteraard wel heel veel contact met de gemeente .
Onze voornaamste taak is het informeren van de gemeente waarbij allerlei zaken aangedragen worden die volgens ons “beter” kunnen zodat de leefbaarheid voor alle bewoners van zowel Hooge Zwaluwe als Helkant verbetert wordt.
Dat doen wij door:
Te signaleren, te informeren, te verbinden, te adviseren, te ondersteunen, te organiseren, het initiatief te nemen en uit te voeren 

De afgelopen jaren zijn er samen de bewoners van beide dorpen veel initiatieven bij de gemeente aangedragen die onder andere hebben geleid tot:

 • Het verbeteren van de groenvoorzieningen.
 • Meedenken met de aanleg van speelvelden en speeltoestellen op verschillende locaties.
 • Behoud van het hertenkamp.
 • WhatsApp-groepen van Drimmelen Alert in beide dorpen.
 • We hebben met de gemeente en andere instanties meegedachte bij het in kaart brengen en verbeteren van het ouderenbeleid en ouderenzorg.
 • We hebben gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in en om onze woningen. Hiervoor hebben wij diverse voorlichtingsmiddagen en -avonden gegeven: "Wonen met gemak", "Brandveilig leven" en "Inbraak preventie".
 • We hebben meegedacht en geadviseerd bij het maken van alternatieven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in ons dorp.
 • De Meet-en-Match bijeenkomst in ons dorp heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven: opruimen zwerfvuil, minibibliotheek, elke zondag dorpswandelingen, versterking bedrijfsleven, versterking verenigingsleven, herinneringstocht bevrijding Hooge en Lage Zwaluwe, zinvolle dagbesteding dementerenden, etc.
 • Na de introductie van “brandveilig leven” hebben wij in samenwerking met de veiligheidsregio Midden en West Brabant de Home safety check in het leven geroepen en inmiddels bij vele bewoners in Hooge Zwaluwe en de andere dorpen in onze gemeente uitgevoerd.
 • In samenwerking met gemeente en diverse partijen zijn de alternatieven en voor- en nadelen in kaart gebracht voor een te realiseren rondweg voor Hooge Zwaluwe ter ontlasting van de Zoutendijk. (project loopt nog).
 • Het aanbieden van de rapportage “straatnamenproject” aan de gemeente
 • Meedenken aan de AED verdeling in beide dorpen ( project loopt nog)

Wilt u zich ook inzetten, heeft u ideeën of tips om ons mooie dorpen leefbaar te houden,stuur dan een mailtje naar hoogezwaluwevoormekaar@hotmail.com of meldt u zich aan bij één van de leden van “Hooge Zwaluwe Voor Mekaar”.

 • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.