Hart voor Drimmelen

Hart voor Drimmelen is er voor de bewoners en door de bewoners.

Wat is Hart Voor Drimmelen?

Hart Voor Drimmelen  bestaat uit een groep bewoners uit Drimmelen. Zij vormt een schakel tussen bewoners en gemeente Drimmelen. Maar ook tussen bewoners en politie, Woonvizier, jongerenwerk, Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) en andere organisaties. Het is ontstaan vanuit het Dorpsgericht werken. Dit is een manier van werken van de gemeente.

Wij zijn zelf bewoners uit Drimmelen. Daardoor zien, horen en ervaren wij wat er leeft in ons  dorp. Wij zijn een aanspreekpunt voor u als bewoner. Dat zijn wij ook voor de gemeente en genoemde organisaties. Wat voor ons voorop staat is te proberen zaken van algemeen Drimmelens belang zo goed mogelijk te behartigen en/ of bespreekbaar te maken.

Wat doet het Hart Voor Drimmelen?

Hart Voor Drimmelen komt regelmatig bij elkaar om te praten over onderwerpen die in ons dorp spelen. Het gaat altijd over onderwerpen die te maken hebben met:

 • leefbaarheid
 • veiligheid
 • sociale betrokkenheid

Bij de vergaderingen is vaak de coördinator Dorpsgericht werken van de gemeente aanwezig. Hierdoor zijn er korte lijnen vanuit het bewonersplatform naar de gemeente en andersom. De coördinator brengt onderwerpen namens de gemeente in. Zij vraagt het platform om over zaken mee te denken. Daarbij kan het gaan om meningen, ideeën en/of adviezen. Of ze inventariseert  welke mensen/groepen in Drimmelen bij een bepaald onderwerp betrokken moeten worden.  Afhankelijk van de onderwerpen zijn ook vertegenwoordigers van andere organisaties bij de vergaderingen aanwezig. Door deze manier van werken weten bewoners, gemeente en organisaties elkaar goed te vinden.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij het platform wordt betrokken:

 • inbraakpreventie
 • openbare orde en veiligheid
 • evenementen
 • verkeer
 • jongeren
 • dorpsvoorzieningen
 • dorpsactiviteiten
 • openbare ruimte
 • overlast
 • bezuinigingen bij de gemeente
 • beleid vanuit de gemeente op verschillende terreinen

Waarom Dorpsgericht werken?

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Daarom werkt de gemeente dorpsgericht. Doelstellingen van het Dorpsgericht werken zijn:

 • verhogen vertrouwen van bewoners in gemeente en andere maatsschappelijke organisaties;
 • versterken leefbaarheid, (sociale) veiligheid en sociale betrokkenheid;
 • integrale samenwerking bewoners, gemeente, politie, woningstichting, jongerenwerker en andere partners;
 • stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bewoners;
 • gebruik maken van kennis en inzet van bewoners;
 • gezamenlijk zoeken naar structurele oplossingen.

Iets voor u?

Wilt u meer weten over Hart Voor Drimmelen of het Dorpsgericht werken? Of heeft u interesse om lid te worden van het bewonersplatform?  Neem dan contact op met Antia Joorre onsdorpshuys@gmail.com of met de coördinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts llambrechts@drimmelen.nl

 

 • Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op.